Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2015

aerien
2409 3961
aerien
3095 efc9
Reposted fromelfin elfin viacalifornia412 california412

February 04 2015

3980 1d73

plurdledgabbleblotchits:

amandaonwriting:

This USB drive comes preloaded with 3,000 classic books.

7776 eca6

littlemisssubshine:

Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted fromAgariSpider AgariSpider viaredshadow redshadow
aerien
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromnataa nataa viadzisniezasne dzisniezasne
aerien
9930 bddc
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viabezNiego bezNiego
aerien
4495 49de
Reposted frombezsenna bezsenna viabezNiego bezNiego
aerien
aerien
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
aerien
aerien
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viamelancholy69 melancholy69
aerien
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue vianienie nienie
aerien
Nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś w życiu spieprzył.
— Megan Hart
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCarlota Carlota
aerien
W życiu każdego człowieka istnieje punkt zwrotny. Jest to chwila, kiedy człowiek musi sam siebie zaakceptować. Już nie chodzi o to, jakim się ma stać. Chodzi o to, jaki jest i jakim pozostanie. Jest pan zbyt młody, by znać to z własnego doświadczenia. Pan znajduje się jeszcze w stadium stawania się, nie bycia.
— John Fowles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCarlota Carlota
aerien
Kobieta ukryje miłość przez czterdzieści lat, ale nie potrafi ukryć złości i gniewu.
— Przysłowie arabskie
Reposted fromcryingangel cryingangel viaCarlota Carlota
aerien
Było w nim coś czego nie potrafiłam określić. Im bardziej trzymał się ode mnie z daleka, tym chciałam znaleźć się bliżej.
— Abbi Glines
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCarlota Carlota
aerien
7728 387d
aerien
9006 c64a 500
Zulczykjakub4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianienie nienie
8682 215f

lunar-amethyst:

I was searching for this picture even I didn’t know its existence

aerien
3130 5e16 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl